Vi imorterar skiffer och marmor av högsta kvalité

Skiffer och marmor

Vi är ett nystartat företag som importerar skiffer och marmor från mellanöstern.

Skiffer är en metamorf bergart som består av finkornigt klastiskt sediment. Bergarten är ett bra byggmarterial som används till golv, fasad och takbeläggning.

Marmor är också en metamorf bergart som bildas genom att kalksten utsätts för höga tryck och temperaturer. Marmor är en lättbearbetad bergart och har dessutom ett tilltalande utseende, denna kombination av egenskaper har gjort att marmor har använts som byggnadssten- och ornamentssten över hela världen under tusentals år. Ren marmor är vit, men föroreningar av olika slag är vanliga och ger då bergarten olika färger, i ett ofta flammigt mönster, det som vi brukar kalla för marmorerad.